Ghế phòng họp – hội nghị là cụm từ chỉ chung những mẫu ghế văn phòng được thiết kế chuyên biệt, lịch sự, nghiêm túc dành cho những không gian có nội dung liên quan đến cuộc họp, phòng hội nghị, hội thảo. thảo luận, thảo luận, chương trình nghị sự, vv