Harmoor Vietnam Company Limited

Chứng nhận

giấy chứng nhận

chứng chỉ công ty
bsci-amfori

BSCI

BSCI (Business Social Compliance Initiative) – Bộ tiêu chuẩn đánh giá việc tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh được thành lập năm 2003 bởi Hiệp hội Ngoại thương (FTA), nay là Hiệp hội Doanh nghiệp Thương mại Bền vững Toàn cầu (Amfori). ). BSCI là một sáng kiến dành cho các công ty cam kết cải thiện điều kiện làm việc tại các nhà máy và trang trại trên khắp thế giới.

Bộ tiêu chuẩn này cung cấp cho doanh nghiệp một Bộ quy tắc ứng xử chung và một hệ thống toàn diện để đạt được sự tuân thủ xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Khi một công ty đã ký vào Bộ Quy tắc Ứng xử của Amfori BSCI, chữ ký đó thể hiện cam kết công khai của công ty đó trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với xã hội.