Harmoor Vietnam Company Limited

làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Harmoor-Furnitur-2

Lô F1 và F2
Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú
Xã Tân Lập
Huyện Đồng Phú
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

p. +84 898 799 991
[email protected]

phòng kinh doanh.

Email
[email protected]
[email protected]
8:00-12:00 i 13:00-17:00 UTC
p. +84 898 799 991

kho lưu trữ

p. +84 898 799 991
8:00-12:00 i 13:00-17:00 UTC
Thửa Số 370, Tờ Bản Đồ Số 40, Khu Phố Thạnh Lộc, Phường An Thạnh, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

how to reach us 1

nhà máy

Lô F1 và F2, Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam
p. +84 898 799 991

ngày làm việc

ngày làm việc
Thứ Hai: 08:00 đến 17:00 UTC
Thứ Ba: 08:00 đến 17:00 UTC
Thứ Tư: 08:00 đến 17:00 UTC
Thứ Năm: 08:00 đến 17:00 UTC
Thứ Sáu: 08:00 đến 17:00 UTC
Thứ bảy: 08:00 đến 17:00 UTC
chủ nhật là ngày nghỉ