Harmoor Vietnam Company Limited

làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Harmoor-Furnitur-2
trụ sở chính

Lô F1 và F2
Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú
Xã Tân Lập
Huyện Đồng Phú
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

p. +84 898 799 991
[email protected]

phòng kinh doanh.

Email
[email protected]
[email protected]
8:00-12:00 i 13:00-17:00 UTC
p. +84 898 799 991

kho lưu trữ

p. +84 898 799 991
8:00-12:00 i 13:00-17:00 UTC
Thửa Số 370, Tờ Bản Đồ Số 40, Khu Phố Thạnh Lộc, Phường An Thạnh, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

nhà máy

Lô F1 và F2, Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam
p. +84 898 799 991

ngày làm việc

ngày làm việc
Thứ Hai: 08:00 đến 17:00 UTC
Thứ Ba: 08:00 đến 17:00 UTC
Thứ Tư: 08:00 đến 17:00 UTC
Thứ Năm: 08:00 đến 17:00 UTC
Thứ Sáu: 08:00 đến 17:00 UTC
Thứ bảy: 08:00 đến 17:00 UTC
chủ nhật là ngày nghỉ