01

An Toàn

02

Bảo Mật

03

Uy Tín

Thanh toán bằng tiền mặt

Có hai hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Mọi thông tin về giao dịch của khách hàng đều được bảo mật. Xin tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi

Chính sách bảo mật

Thanh toán bằng chuyển khoản

Cũng giống như thanh toán bằng tiền mặt, hợp đồng thanh toán bằng chuyển khoản luôn được bảo mật những thông tin cần thiết.

Chính sách bảo mật